Karar, 2021 kazanç çağrısında, bira makinesinin “enflasyon ve tedarik zinciri baskılarından önemli bir etki beklediğini tahmin ediyor. Daha spesifik olarak, hammadde, enerji ve taşımacılığın [fiyatlarındaki] güçlü artış nedeniyle hektoliter başına maliyetlerimizin çift basamaklı artmasını bekliyoruz” dedi.

Bu bağlamda, Hollandalı çok uluslu, bu fiyat artışını “mutlak anlamda fiyatlarla telafi edeceğini, bu da daha ılımlı bir bira tüketimine yol açabilecek” ortaya koymaktadır.

2021 yılında, Heineken aynı gazeteye göre, 2.041 milyon avroluk net sonuç kaydetti, yani bir önceki yılın aynı dönemine göre% 80.2'lik bir artış kaydeden kayıplardan kar elde etti.