Günümüzden itibaren güncellenmiş rakamlara göre, Portekiz, son yedi günde hastalığa atfedilen milyon kişi başına 1.73 ölüm ortalamasına sahiptir ve bu göstergede Avrupa Birliği ortalamasının altında 2,41, ancak dünyanın üstünde 0.66.

AB ülkelerinin en yüksek ortalamasına (5,74) sahip Letonya, ardından Danimarka (5,58), Finlandiya (5,41), Yunanistan (5,17) ve Slovakya (5,03) izliyor.

Dünya çapında ve bir milyondan fazla nüfusu olan sadece ülkeler göz önüne alındığında, Hong Kong, Norveç (10.87), Güney Kore (6.02), Letonya ve Danimarka izledi en yüksek ortalama (covid-19 atfedilen 35.9 günlük ölüm) vardır.