INE yayınına göre “Portekiz Ölüm Tabloları - NUTS (2019-2021)”, Portekiz'de doğumda beklenen yaşam beklentisi, bu dönemde erkekler için 77.67 yıl ve kadınlar için 83,37 yıl, erkekler için yaklaşık 4,8 ay ve kadınlar için 3.6 ay düşüş.

INE, Covid-19 salgını bağlamında ölüm sayısındaki artışın bir sonucu olarak, çoğu NUTS II ve III bölgesi için yaşam beklentisinde de azalma olduğunu belirtmektedir (İstatistiksel amaçlar için Bölgesel Birimlerin İsimlendirilmesi).


“ Covid-19 salgınının bölgeler üzerindeki etkisi farklılaştı”, Azor Adaları ve Madeira Özerk Bölgeleri hariç, tüm bölgelerde doğumda yaşam beklentisinde azalma oldu ve en büyük azalma gözlemlendi. Alentejo (yaklaşık 7 ay).