Volgens die MP 2022-verslag was daar op 31 Desember 1653 landdroste van die twee tans bestaande kategorieë (adjunk-prokureur-generaal en prokureur van die Republiek), 'n getal “effens hoër” as in 2021, maar minder in vergelyking met 2020, waar daar altesaam 1669 landdroste was.

Die verslag onthul die huidige aandeel van die vroulike geslag in hierdie landdros, met 1083 landdroste aan die einde van 2022, vergeleke met 570 manlike landdroste, 34,5% van die totaal.

In verhouding tot ouderdomsgroepe toon die verslag wat deur die prokureur-generaal van die Republiek gedeel is, dat “in die jonger reekse die vroulike geslag se houvas baie beklemtoon word, wat 72,2% van die landdroste onder 30 jaar uitmaak, 76,6% van landdroste onder 40 jaar oud, en 76,9% van diegene onder 50.

“Slegs die groep landdroste van 60 jaar of ouer sien 'n meerderheid mans (54,9% van landdroste bo 59),” lui die verslag.

By die evaluering van die meriete van die landdroste, as 'n bevoegdheid van die Hoë Raad van die Openbare Ministerie, toon die verslag dat daar in 2022 160 klassifikasies uitgegee is, waarvan 76 “Baie goed” was, 60 was “duidelik goed”, 23 was “Goed” en 1 was “Voldoende.”

Volgens die tabel wat gedeel is, in teenstelling met 2020 en 2021, was daar in 2022 geen “Middelmatige” klassifikasies aangeteken nie.

Met 2020, 2021 en 2022 saam, was daar rekords van 115 “Baie goeie” klassifikasies (31,3%), 158 “duidelik goed” (43%), 78 “Goed” (21,3%), 12 “Voldoende” (3,3%) en 4 “Middelmatig” (1,1%).

Wat opleiding betref, lui die verslag dat landdroste in 2022 gereeld opleidingsprogramme gereël het wat deur die Sentrum vir Geregtelike Studies gereël is, met beplanning gehelp deur die Hoë Raad van die Openbare Ministerie en die Prokureur-generaal van die Republiek, met die programme wat oor verskillende regsgebiede strek, om die landdroste se kennis te versterk en op te dateer.

“5255 aanmeldingsversoeke is van 1104 landdroste vir deurlopende opleidingsprogramme (AFC) gerig in ooreenstemming met die CEJ se jaarlikse opleidingsplan vir 2022/2023, 2166 AFC is in die 1ste fase van e-posaanmeldings uitgereik. As sodanig is gemiddeld 4,8 opleidingsprogramme deur elke landdros ingeskryf, met 41.2% van die aanmeldingsversoeke wat toegestaan is,” lui die verslag

.

316 landdroste het ingeskryf vir die 2de ronde, met 'n totaal van 694 aanmeldings (2.2 per landdros) en 212 AFC's toegestaan (30.5% van die versoeke).

Terselfdertyd het 98 LP-landdroste in 2022 deelgeneem aan 69 opleidingsprogramme in die buiteland, waarvan die meeste georganiseer is deur die Europese Netwerk van Geregtelike Opleiding (REFJ/EJTN), wat besoeke aan die Europese Menseregte-tribunaal, die Europese Unie se Justisie Tribunaal, Eurojust, die EU-instellings en die EU-agentskap vir fundamentele regte insluit, asook verskeie kortvormige (1/2 weke) internskappe in verskillende Europese lande, sowel as 'n 6-maande internskap by Eurojust.

Op die REFJ-aktiwiteitskalender - voeg die verslag by - was daar 54 internasionale opleidingsprogramme wat in 2022 geskeduleer is, waarby altesaam 787 aanmeldings gedoen is.