Diário da República -lehdessä perjantaina julkaistun lain mukaan lääkemääräykset lääkkeistä ja täydentävistä diagnostisista ja terapeuttisista keinoista ovat nyt voimassa vuoden. Toimenpide tulee voimaan 1. huhtikuuta, ja yhteisöillä on 90 päivää aikaa mukauttaa järjestelmänsä.


Parantaakseen hoitovastetta perusterveydenhuollossa, erityisesti "prosessien byrokratian vähentämiseksi", hallitus päätti pidentää "lääkemääräysten ja täydentävien diagnostisten ja terapeuttisten keinojen voimassaoloaikaa 12 kuukaudella", todetaan Diário da República -lehdessä perjantaina julkaistussa laissa nro 97/2023, jonka terveysministeri Ricardo Mestre on allekirjoittanut.


Tähän asti nämä lääkemääräykset olivat voimassa kuusi kuukautta, joten tavoitteena on helpottaa sekä lääkäreiden että kansalaisten byrokratiaa. Kuten tavallista, voimassaoloaika alkaa siitä päivästä, jona kyseinen resepti on myönnetty.


Lain mukaan toimenpide tulee voimaan jo tänään 1. huhtikuuta. Hallitus kuitenkin korostaa, että "järjestelmien ja muiden välineiden, jotka ovat välttämättömiä käyttöön otettujen muutosten asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta, mukauttamiseen on enintään 90 päivää voimaantulon jälkeen".