Tällä hetkellä hallituksen esittämien viiden vaihtoehdon lisäksi: Portela+Montijo; Montijo+Portela; Hook; Portela+Santarém; Santarém, Portela+Alcochete-vaihtoehdot lisättiin; Portela+Pegões; ja Rio Frio+Poceirão, eli yhteensä seitsemän paikkaa ja yhdeksän strategista vaihtoehtoa.

Pormestari kieltäytyi myös ilmoittamasta, mitä ratkaisua hän pitää parempana, jotta hän ei asettaisi riippumattoman teknisen toimikunnan ehdoksi, ja luetteli vain tärkeimmät kriteerit, joita Lissabonin asukkaat pitävät tärkeinä valittaessa tulevan lentokentän sijaintia: 20-30 kilometrin etäisyys kaupungista, ratkaisun nopeus, "koska se on tehtävä nopeasti", ja ympäristönäkökohdat.

Lissabonin pormestarin mukaan joidenkin esitettyjen ratkaisujen toteuttaminen vie kuusi tai seitsemän vuotta, jolloin hän puolustaa välivaiheen ratkaisua, johon pitäisi sisältyä Humberto Delgadon lentokentän parannustöitä.

Pormestari muistutti, että hallitus on luvannut töitä lentokentälle, joita ei ole toistaiseksi tehty, ja kehotti toimeenpanevaa elintä "vaatimaan näitä töitä".