Tämä toimenpide, joka perustuu PS:n muutosehdotukseen valtion vuoden 2024 talousarvioon (OE2024), hyväksyttiin äänestyksissä erikoisalalla PSD:n ja PCP: n äänestäessä vastaan, Chegan ja liberaalialoitteen pidättyessä äänestämästä ja muiden puolueiden äänestäessä puolesta.

Kyseessä on toimenpide, jossa määritetään, että verovelvollisten veroviranomaisille toimittamassa vuotuisessa ilmoituksessa on mainittava "kaikki tulolähteet", eli tulot, joihin ei sovelleta verovapautusta, eivät sisälly ja "tulot, joihin ei sovelleta verovapautusta, kun ne ovat yli 500 euroa, sekä varallisuus, jota pidetään maissa, alueilla tai alueilla, joilla on selvästi edullisempi järjestelmä".

Toimenpidettä perustellessaan PS muistuttaa, että sen lisäksi, että verovapautuksen piiriin kuuluvia tuloja ei ilmoiteta, veroilmoituksen ulkopuolelle jätetään myös tietyt veroilmoituksen soveltamisalaan kuuluvat erityissäännöt, joiden mukaan tietyt tulolähteet jätetään verotuksen ulkopuolelle (tai tiettyihin tulorajoihin asti), minkä vuoksi näitä määriä ei ilmoiteta veroilmoituksessa, joka on laadittu mallin 3 mukaisesti.

"Näin ollen ehdotetaan, että kaikki vuosittain ansaitut tulot ilmoitetaan vuosittain riippumatta sovellettavasta verojärjestelmästä - eli riippumatta siitä, sovelletaanko niihin verovapautusta tai verovapautusjärjestelmää - jotta voidaan taata suurempi avoimuus ja tarkkuus sellaisten verovelvollisten ansaitsemien tulojen ilmoittamisessa, jotka eivät ole vapautettuja IRS Model 3 -ilmoituksen antamisesta - mikä on perusteltua veronkierron vuoksi - ja jotta voidaan osoittaa todellinen kuva koko taloudellisesta ja varallisuustilanteesta".