Vaikka prosessi on aikaa vievä ja kallis, KTI toteaa, että kun lentoaseman käytöstä poistaminen on saatettu päätökseen, sen nykyinen sijaintipaikka voisi mahdollisesti tehdä tilaa uudelle, vihreämmälle kaupunkialueelle.

Públicon siteeraaman raportin mukaan 700 000 neliömetrin alueelle voitaisiin rakentaa taloja (yli kaksituhatta asuntoa), toimistoja, kauppoja, matkailumajoitusta, hotelli ja ostoskeskus.

Tämä mahdollisuus, jossa komissio teki taloudellisen ja taloudellisen analyysin sekä kustannus-hyötyanalyysin, osoittaa kannattavuutta ja mahdollistaa maa-alueen tutkimisen lentokentän deaktivoinnin jälkeen.

Tutkittavana on kolme hypoteesia: maa-alueen täydellinen uudelleenkäyttö (kaikki 477 hehtaaria muutetaan viheralueeksi), nykyisin rakennetun alueen (7 prosenttia koko maa-alueesta) ja 14,7 prosentin rakennuskelpoisen alueen rahaksi muuttaminen.

Jälkimmäinen vaihtoehto olisi KTI:n mukaan kannattavin, sillä maa-alueen uudelleenkäyttämisestä aiheutuvat kokonaiskustannukset olisivat 342 miljoonaa euroa ja kiinteistöoperaatioiden ja maa-alueen uudelleenkäytön tuotto 510 miljoonaa euroa (netto), mikä voisi aiheuttaa noin 168 miljoonan euron positiivisen rahoitusvaikutuksen.

Tässä vaihtoehdossa KTI ottaa huomioon, että "tämän suuruusluokan toimintaan liittyvät riskit voivat aiheuttaa poikkeamia erityisesti puhdistuskustannuksissa".

Tässä vaihtoehdossa 407 hehtaaria muutettaisiin viheralueiksi ja yli 700 neliömetriä muuttuisi kaupunkialueeksi, ja tilalle ehdotetaan jakoa: yli puolet toimistotilaksi (55,5 prosenttia), 39 prosenttia asunnoiksi, 4,5 prosenttia kauppakeskukseksi ja yksi prosentti hotelleiksi.