"Yksikkötarjoukset, joiden arvo on yli 150 (euroa), ja tarjoukset, joiden yhteenlaskettu arvo samalta luovuttajalta ylittää tämän arvon, on ilmoitettava hierarkkiselle esimiehelle/eettiselle, turvallisuus- ja valvontakomitealle".

Samassa asiakirjassa todetaan, että "työntekijät eivät saa pyytää tai ottaa vastaan lahjoja, vieraanvaraisuutta tai muita etuja, jotka voivat todellisella, mahdollisella tai vain näennäisellä tavalla vaikuttaa heidän tehtäviensä suorittamiseen tai velvoittaa heitä lahjoittajaa kohtaan".

"Työntekijät eivät saa pyrkiä saamaan etua tai hyötyä sellaisten tietojen perusteella, joihin heillä on pääsy tehtäviään hoitaessaan ja joita heillä on lakisääteinen velvollisuus suojella."

Määräyksessä lisätään myös, että "arvoltaan vähäisten tarjousten tai vieraanvaraisuuden (mainosmateriaalia, matkamuistoja) vastaanottaminen ei ole tuomittavaa, jos se ei tapahdu usein ja jos se kuuluu tavanomaisen kohteliaisuuden, vieraanvaraisuuden tai protokollan piiriin, kunhan se ei ole omiaan vaarantamaan millään tavoin työntekijän tai palvelun luotettavuutta".

Uutisesta kertoi Expresso, joka otti yhteyttä verotyöntekijöiden liiton(STI) viralliseen lähteeseen, joka selitti, että määräyksessä "säilytetään pääosin se, mitä edellisessä määräyksessä oli".