GNR selittää lausunnossaan, että se on saanut useita valituksia SOS Environment and Territory Line -palvelun kautta "teollisuusjätteen tyhjentämisestä luvattomassa paikassa".

GNR suoritti ilmoitetussa paikassa tarkastuksia "useissa yrityksissä", minkä seurauksena "kahdessa tarkastetussa yrityksessä havaittiin kuusi ympäristörikkomusta".

Rikkomusten kokonaisarvo on 74 000 euroa, "joka voi myös nousta 440 000 euroon tutkinnan aikana", selitti Guardia.

Laadittiin kaksi rikkomusilmoitusta, jotka lähetettiin toimivaltaiselle hallintoyksikölle, maatalouden, meren, ympäristön ja aluesuunnittelun yleiselle tarkastusvirastolle(IGAMAOT).

"SEPNA on muodostettu ympäristöpolitiikkana, jolla on toimivalta valvoa, tarkastaa, raportoida ja tutkia luonnon, ympäristön ja luonnonperinnön suojeluun tähtäävän lainsäädännön rikkomuksia koko maan alueella", GNR totesi lausunnossaan.