GNR selittää lausunnossaan, että operaatio toteutetaan Euroopan liikennepoliisiverkoston(RoadPol) vuotuisen suunnittelun puitteissa, ja sen "tavoitteena on edistää kuljettajien turvallisempaa käyttäytymistä ja vähentää vakavia liikenneonnettomuuksia".

Turvallisuusviranomaiset ilmoittavat, että vuonna 2023 kirjattiin 55 312 liikenneonnettomuutta, joissa loukkaantui 16 911 lievästi, 1 277 vakavasti ja 279 kuoli, ja GNR:n samana vuonna tarkastamista 2 143 736 kuljettajasta 33 657 kuljettajan veren alkoholipitoisuus (BAC) oli korkeampi kuin laki sallii.

Alkoholin tai psykotrooppisten aineiden vaikutuksen alaisena ajaminen "on riskitekijä, johon on kiinnitetty yhä enemmän huomiota Euroopan tason liikenneturvallisuuspolitiikassa", GNR korostaa.