בדיקות מוגברות יתקיימו ברמה הלאומית והן יכוונו בעיקר ל"מגזרי סחר קמעונאי ומתן שירותים לצרכנים סופיים, המראים פרקטיקות שאינן עומדות במסגרת המשפטית הנוכחית מבחינת חובות חשבונית, למרות המאמצים שנעשו על ידי רשות המסים והמכס בהיקף אסטרטגיות שונות לתמיכה בעמידה מרצון, והסיכון שלהן גדל משמעותית בנוכחות תיירים זרים".

באופן זה, "הצורך בתקשורת מוקדמת של סדרת החשבוניות יתחזק בקרב מפעילים כלכליים, כך שה- AT יוכל לספק את קוד האימות המתאים שייכלל ב- ATCUD (קוד מסמך יחיד)".


קוד אימות זה שייכלל ב- ACTUD יהיה חובה לכל החשבוניות והמסמכים הרלוונטיים מבחינה כספית החל מה -1 בינואר 2023, ללא קשר לאמצעים שבאמצעותם מונפקים המסמכים.