בשני התחומים, הגירעון הציבורי שמר על מגמת ירידה מאז הרבעון הראשון של 2021 ומשווה, בין אפריל ליוני, עם 6.8% באזור האירו ו -6.2% באיחוד האירופי בהשוואה לתקופה המקבילה.

גם בהשוואת הרשת, הגירעון ירד מ -2.5% מהתמ"ג במדינות המטבע היחיד ול -2.3% ב -27 המדינות החברות בכללותן.

על פי השירות הסטטיסטי של האיחוד האירופי, הירידה ביחס הגירעון לתוצר באזור האירו ירדה, עקב עלייה גדולה יותר בסך ההכנסות ביחס לסך ההוצאה, כמו גם תוצר גבוה יותר בהשוואה לרבעון הראשון של 2022.

סך ההכנסות וההוצאות המשיכו להיות מושפעים ממדיניות ציבורית בתגובה למגיפת קוביד -19, אך במידה פחותה מאשר ברבעונים הקודמים, מדגיש יורוסטט.

בין המדינות שעבורן נתונים זמינים, פורטוגל (3.0%), הולנד (2.4%), ליטא (1.9%), אסטוניה (1.8%), דנמרק (1.2%), אוסטריה (1.0%) ולוקסמבורג (0.6%) הציגו עודפים בחשבונות ציבוריים.


מלטה (-6.6%), ספרד (-4.2%) ובלגיה (-4.0%) רשמו את הגירעונות הציבוריים הגבוהים ביותר ברבעון השני.