TikTok לקח למדיה החברתית כדי לקבוע כי מעולם לא שימשו ל"מיקוד "לממשלת ארה"ב, אזרחים, עיתונאים או אנשי ציבור. המשרד גם אומר שהוא אינו אוסף נתוני מיקום מדויקים ממשתמשים בארה"ב.