בהצהרה שנשלחה לנציבות שוק ניירות ערך (CMVM) אמרה אימפרסה כי סך ההכנסות צנח ב -2.6% ל -185.2 מיליון יורו, אך "זו הייתה התוצאה השנייה הטובה ביותר, מבחינת המחזור, מחמש השנים האחרונות".

הרווחים לפני הריבית, המס, הפחת והאמורטיזציה (EBITDA) ירדו ב -45.5% ל -16.8 מיליון יורו.

עלויות התפעול עלו 5.7% ל 168.5 מיליון יורו, כתוצאה מכך, אומר Impresa, "בעיקר, התגובה להתקפת המחשב סבלה בינואר" בשנה שעברה, "הגידול בעלויות ייצור ואנרגיה, הכיסוי של המלחמה באוקראינה, העלייה בתחרותיות של SIC ופיצוי".

בשנה שעברה, החוב הנושאת ריבית נטו צנח ב -31.4 מיליון יורו, או 22.6%, ל -107.2 מיליון יורו.