על פי אידיאליסטה/חדשות, 15.8% מהדירות המפורסמות בפורטל האידיאליסטה הן בין 30 מ"ר ל -60 מ"ר, ואילו החלק הגדול ביותר של דירות שיש להשכרה בפורטוגל (43.2%) הוא שטח שבין 60 מ"ר ל -100 מ"ר.

לאחר מכן דירות עם שטחים שבין 100 מ"ר ל -150 מ"ר, המייצגות 27.8% מכלל ההצעה, ולבסוף, 11.9% מהדירות בעלות שטח שימושי העולה על 150 מ"ר, קורא המחקר.

בניתוח לפי מחוז, רק לגוארדה לא היו דירות להשכרה בשטחים של פחות מ- 30 מ"ר בשלושת החודשים שניתחו, ועם שכיחות של פחות מ -1% מהבתים עם פחות מ -30 מ"ר היה סנטארם (0.3%), סטובל (0.6%), פארו (0.6%), בראגה (0.7%) ו- Viseu (0.8%).