חוק חדש זה מקטין את הקנס בגין אי תשלום אגרה לערך מינימלי "התואם פי חמישה מערך דמי האגרה בהתאמה, אך לעולם לא פחות מ- 25 יורו" ו"ערך מקסימאלי התואם פי שניים מערך המינימום של הקנס ", כלומר 50 יורו. עם זאת, זה מתחיל להיכנס לתוקף רק ב -1 ביולי 2024.

שינוי נוסף הוא שאם ההפרות מבוצעות על ידי אותו אדם, באותו חודש, תוך שימוש באותו רכב ובאותה תשתית כבישים, "הערך המרבי של הקנס תואם לזה של עבירה מנהלית אחת", הערך המינימלי "המתאים לצבירת דמי אגרה ועלויות הגבוהות מאלו המתאימות ל לא ניתן לחייב עבירה מנהלית יחידה".

בחודש מאי פתח נציב תלונות הציבור 45 הליכי חקירה מעמיקים בעקבות תלונות על תשלום אגרה שהתקבלו בשנת 2022, תוך ערעור, מעל לכל, על הסכום הבלתי פרופורציונאלי הנדרש לתשלום והיעדר קשר מוקדם לתשלום.