בדו"ח "מעקב אחר תהליך הפעילות וההכחדה של שירות החייזרים והגבולות" קובע נציב תלונות הציבור כי "מבלי לפגוע באימוץ בסופו של דבר של אמצעי תיקון לטווח הקצר, היכולת להגיב למהגרים אינה יכולה שלא להיות מונחה על ידי אסטרטגיה לטווח בינוני וארוך".

"המשמעות היא שאימוץ אפשרי, במהלך תקופת המעבר, של צעדים נפרדים לצמצום מספר המקרים הממתינים, למרות שהוא עשוי לשמש להחזרת האיזון באופן זמני, אינו פותר את הבעיה הבסיסית. לאחר שתחלוף השפעתו המיידית, תימשך הנטייה להחמרת ההתחייבויות הנובעות מחוסר האיזון בין עלייה חדה במספר הבקשות של אזרחים זרים לבין יכולת התגובה של הממשל ", מסביר המסמך.

משרד נציב תלונות הציבור מגן על "הצורך להגדיר יעדים ויעדים באופן מתוזמן, באופן כללי, מבחינת עיבוד תיעוד ובמיוחד בכל הנוגע להחלמת סוגיות ממתינות".

נציב תלונות הציבור, מריה לוסיה אמרל, רואה בכך "יסוד שבתקופת המעבר הנוכחית מנוסחים כראוי הכיוון הלאומי של ה- SEF ודירקטוריון AIMA [הסוכנות לשילוב, הגירה ומקלט]".