האירוע היה מוקד הרעש שלו בסביבות 41 ק"מ מקאפלו, לאחר שהורגש בעוצמה מקסימאלית III בסולם מרקאלי שונה בקהילות קפלו וריבריניה, בעיריית הורטה, באי פייאל.

על פי סולם ריכטר, רעידות אדמה מסווגות לפי גודלן כמיקרו (פחות מ -2.0), קטנות מאוד (2.0-2.9), קטנות (3.0-3.9), קלות (4 0-4.9), בינוניות (5.0-5.9), חזקות (6.0-6.9), גדולות (7.0-7.9), חשובות (8.0-8.9), חריגות (9.0-9.9) וקיצוניות (כאשר יותר מ -10).

סולם Mercalli שונה מודד "דרגות עוצמה ותיאור בהתאמה".

בעוצמה III, הנחשבת לחלשה, ההלם "מורגש בתוך הבית" ו"חפצים תלויים מתנדנדים ", מרגיש" רטט דומה לזה שנגרם כתוצאה ממעבר כלי רכב כבדים ", מתאר מכון הים והאטמוספירה (IPMA) באתר האינטרנט שלה.