בקרה תיעודית בגבולות האוויר, הים והיבשה במסגרת WYD נכנסה לתוקף ב-22 ביולי ומתבצעת באופן סלקטיבי וממוקד המבוסס על מידע וניתוח סיכונים.

מאזן שביצעה מערכת הביטחון הפנימי (SSI) מצביע על כך שעד יום רביעי נשלטו 15,390 כלי רכב בגבולות היבשה, 1,436 ספינות בגבולות ימיים ו -5,171 מטוסים בגבולות האוויר.

על פי נתוני ה- SSI, 102 איש סירבו להיכנס לגבולות היבשה ו -57 בגבולות האוויר, הרוב בגלל היעדר ויזה תקפה, היעדר הוכחה למטרות השהייה, איסור כניסה לאזור שנגן והיעדר אשרה מתאימה למטרה המיועדת.

ה- SSI ציין גם כי 56,987 בני אדם נשלטו, מאז 22 ביולי, בגבולות היבשה ו -72,254 נוסעים בגבולות הימיים על ידי ה- SEF ו- GNR, ואילו בשדות התעופה שלטו SEF ו- PSP 896,696 איש.

שליטה תיעודית בגבולות האוויר, הים והיבשה במסגרת WYD תתקיים עד יום שני הבא.