על פי המסמך, שביתה אזורית זו מכסה את בתי החולים של לורס, וילה פרנקה דה שירה, גרסיה דה אורטה, חוסה דה אלמיידה-קסקאיס ומרכזי בתי החולים של בריירו-מונטיג'ו, סטובל ופסיכיאטריה של ליסבון,

סים קובע כי השביתה מתרחשת "בצורה של שביתה מוחלטת ובהיעדרות ממקום העבודה" וכי היא תימשך בין 00:00 ב -13 בספטמבר ל -24:00 ב -14 בספטמבר.

האיגוד קובע כי השביתה נועדה לעודד את הממשלה לתת "מענה אפקטיבי לרשימת הדרישות של האיגוד" ורוצה ששרי האוצר והבריאות יציגו "הצעה לסולם שכר שיחליף את הפסדי הקריירה שנצברו עקב של השחיקה האינפלציונית בעשור האחרון וזה מציב את הרפואה כולה מקצוע, כולל מתמחים, בכבוד ובצדק בטבלת התגמול היחיד לשירות הציבורי".

זוהי שביתת הרופאים האזורית האחרונה שנקראה על ידי ה- SIM, והשנייה באזור זה, לאחר הראשונה (ב -23 וב -24 באוגוסט), אלגרבה, אלנטז'ו והאיים האזוריים (30 ו -31 באוגוסט), סנטרו (09 ו -10 באוגוסט).

שתי שביתות מתוכננות ל- ARS Norte, בין ה -6 ל -7 בספטמבר ל -20 וה -21 בספטמבר.