על פי דו"ח של Sul Informação, בית המשפט סבר כי הפרויקט השיג הצהרה חיובית על תאימות סביבתית (DECAPE) באישור שבשתיקה, מכיוון שנציבות התיאום והפיתוח האזורית של אלגרבה (CCDR) לא הגיבה במועד לבקשת הערכה שהוגשה על ידי מקדם המגה-פרויקט, Finalgarve, חברה מקבוצת MilleniUM/BCP, בספטמבר 2017.

בדצמבר אותה שנה, CCDR אלגרבה אף הוציאה DECAPE שלילי, המבוסס על חוות דעת שהתבקשו מכמה גורמים, כלומר המכון לשימור טבע ויערות, שהכחיש את טענת החברה, אך עשה זאת לאחר שחלף המועד האחרון.

התהליך נמשך, ובשנת 2018 הייתה בקשה חדשה להצהרת תאימות סביבתית מ- Finalgarve, שגם CCDR אלגרבה הכחישה - כפי שדרשו שישה ארגונים לא ממשלתיים.

הצדקת ההחלטה הייתה העובדה שלגואה דוס סלגדוס הוא בית הגידול של Linaria algarviana, זן של צמח המופיע באזור לח זה וזקוק לאזורי טבע עצומים כדי לשרוד.

בערכאה הראשונה, בית המשפט המינהלי והפיסקלי של סינטרה (TAFS), אליו ערערה פינלגרבה, קיבל את טענות ה- CCDR כי לא יכול להיות אישור שבשתיקה, מכיוון שפינלגרבה לא רק שלא התמודד עם ההחלטה, בדצמבר 2017, אלא גם ביצע חקירות נוספות בשטח כדי למצוא את Linaria algarviana, מה שיצביע על כך שהוא קיבל את הטיעונים שהעניק ה- CCDR כשזה דעה שלילית לבקשה ראשונה זו.

החברה לא נענתה וערערה לבית המשפט לעניינים מנהליים העליון, שבסופו של דבר, לאחר ניתוח טיעוני שני הצדדים, החליט "לבטל את גזר הדין הערעור [של ה- TAFS] ולשפוט באופן חלקי את התביעה, תוך ביטול המעשה השנוי במחלוקת ורואה בכך שהוא מופרך את בקשות הגינוי".

בעוד המאבק המשפטי הזה נמשך, הרעיון ליצור את שמורת הטבע Lagoa dos Salgados התפתח באופן מכריע, עם השקת הדיון הציבורי בהצעה ליצור אזור מוגן זה.

עם זאת, ממש באותה תקופה, Millenium/BCP איים כי יבקש פיצוי אם שמורת הטבע תתקדם, מתוך אמונה כי בית המשפט יסכים ויכיר בהצהרה על השפעה סביבתית חיובית כתקפה.

לאור ההתפתחויות האחרונות, זהו רק אחד התרחישים המתעוררים בעתיד הלא בטוח של Lagoa dos Salgados, שטרם סווגה כשמורת טבע.

המינהל העליון פסק לטובת המקדם שרוצה ליצור מגה-מפעל בלגואה דוס סלגדוס