עמדה זו הועברה על ידי פרננדו מדינה לאחר שהעביר את הצעת תקציב המדינה של הממשלה לשנת 2024 לנשיא אסיפת הרפובליקה, אוגוסטו סנטוס סילבה.

לדברי ראש האוצר, התקציב לשנה הבאה מכוון בעיקר "לענות על צרכי הפורטוגלים, עם שלושה עמודי תווך: הגדלת הכנסות, השקעות ציבוריות ופרטיות והגנה על העתיד".

מבחינת הגדלת ההכנסה אמר פרננדו מדינה כי המצב הנוכחי של האינפלציה וצרכי המשפחות "דורשים" מדיניות במובן זה, "בין אם באמצעות העלאת שכר, ובין אם באמצעות הפחתה משמעותית במס הכנסה, או חיזוק תמיכה בנושאים חברתיים משמעותיים יותר".

הצעת תקציב המדינה לשנת 2024 נדונה בדרך כלל ב -30 וה -31 באסיפת הרפובליקה, כאשר ההצבעה העולמית הסופית מתוכננת ל -29 בנובמבר.

מאמר קשור: הפחתת מס הכנסה