ערבות פרננדו מדינה נעשתה במהלך שימוע פרלמנטרי בוועדת התקציב והכספים (COF) על הצעת תקציב המדינה לשנת 2024 (OE2024), כשנשאל על הנושא על ידי סגן צ'גה אנדרה ונטורה.

"לא צפויה עלייה ב- IMI ב- OE2024, וגם לא שום דבר שאני יכול לרשום לעתיד", הבטיח פקיד הממשלה.

IMI מוטלת על שווי המס של מבנים כפריים ועירוניים, כאשר ההכנסות נופלות לעיריות בהן הם ממוקמים.