על פי השדרן RTP, השירותים חוזקו כדי לוודא שרכישות חג המולד מועברות בזמן.

החברה מסרה כי לשביתה חלקית מתמשכת של האיגודים בין 14 ל -22 בדצמבר, המכסה את השעתיים הראשונות של העבודה במרכזי הפצת הדואר והשעתיים האחרונות של השירות בחנויות CTT, אין כל השפעה.