לפי סאפ ו, הת לות של האיחוד האירופי בדלקים מאובנים הייתה 70.9 אחוזים בשנת 2022, מעט מעל לרמת 2021 של 69.9 אחוזים, הצהיר יורוסטט.


"שנת 2022 הייתה יוצאת דופן מנקודת מבט אנרגטית. זו הייתה השנה הראשונה לאחר הסרת ההגבלות הגדולות הנובעות ממגיפת קוביד -19, והיא סומנה גם בפלישה הרוסית לאוקראינה", כותב משרד הסטטיסטיקה האירופי בפתק שפורסם ב -30 בינואר.

באותה שנה, בנוסף לעלייה במחירי מקורות האנרגיה השונים, חלה ירידה בייצור האנרגיה הגרעינית, ואפילו הגידול במקורות מתחדשים לא הספיק כדי לפצות על כך.


על פי ההערה שפרסם משרד הסטטיסטיקה האירופי, "אחוז זה ירד משמעותית בעשורים האחרונים", עם ירידה של 11.5 נקודות אחוז מאז 1990, השנה הראשונה בה נאספו נתונים אלה.

הירידה בתלות בדלקים מאובנים נובעת בעיקר, על פי אותו מקור, מהגידול באנרגיה המתחדשת. התלות מחושבת באמצעות היחס בין דלקים מאובנים הקיימים בביקוש האנרגיה של האזור.

אם מסתכלים על מדינה אחר מדינה, העלייה הגדולה ביותר בתלות נראתה באסטוניה (3.2 אחוזים), צרפת (2.9 אחוזים) ובולגריה (2.8 אחוזים).

בשנת 2022 נותרה מלטה המדינה האירופית עם התלות הגבוהה ביותר בדלקים מאובנים באזור האירופי (96.1%), ואחריה קפריסין (86.3 אחוזים) והולנד (87.6 אחוזים).


ברוב מדינות האיחוד האירופי האחרות אחוזים בין 50 ל -85 אחוזים. פורטוגל נופלת בטווח זה, עם תלות של קצת פחות מ -70 אחוזים. רק שוודיה ופינלנד נמצאות מתחת לטווח זה, עם תלות של כ -30% ו -38% בהתאמה.