Revolut תפתח סניף בפורטוגל וכעת היא עובדת על השגת IBAN לאומי, אמר רובן גרמנו, האחראי על פרויקט זה.

רובן גרמנו רואה בחיוני עבור Revolut - הפועלת כיום עם IBAN ליטאי - להשיג IBAN פורטוגזי מכיוון שהיא תוכל לפעול במודל בנקאי דומה לזה של מוסדות בשוק הלאומי ולהשיק מוצרים פיננסיים כמו אשראי אישי.

"המטרה העיקרית שלנו היא לעמוד בכל הדרישות הרגולטוריות", הוא ציין והדגיש שהמטרה היא להשיג את ה- IBAN הפורטוגזי השנה. "אנו בודקים את כל הניתוחים הרגולטוריים ואת כל הדוחות שנצטרך לעמוד בהם", הבטיח והוסיף כי Revolut עובדת עם בנקו דה פורטוגל בעניין זה

.

"אנו הולכים להשיק אשראי אישי, שהוא המגזר הגדול ביותר באשראי צרכני", הוא ציין, ולכן חיוני שהחברה תשיג את ה- IBAN הפורטוגזי כדי להתקדם עם מוצרים חדשים.

עם קבלת ה- IBAN, Revolut תוכל להתקדם עם מוצרי השקעה "בסיכון נמוך", וכרטיסי אשראי יכולים להיות בין ההשקות הללו.

"אנו מודעים למוצרים שהם עוגנים בשוק, כמו משכנתאות, למשל", לכידת פיקדונות ופיקדונות לזמן נמצאים באופק של Revolut, שמר רובן גרמנו.

"קשה יותר" להבחין בשוק "ללא מוצרים אלה", אמר והוסיף כי הבנק תחרותי מבחינת מחירים והדגיש קלות ומהירות רבה יותר כמו גם את יתרונות השקיפות של המוסד.

כשנשאל לגבי ספקותיהם של לקוחות מסורתיים ביחס לבנק מסוג זה ללא סניפים ובמיקוד טכנולוגי רב, נזכר רובן גרמנו כי Revolut מכוסה בערבות הפיקדון ברישיון בנקאי בליטא.

ה

הכנסות הגלובליות של Revolut עלו ב -45% ל -1.1 מיליארד אירו בשנת 2022 והחברה צפויה להרוויח כמעט 2 מיליארד אירו השנה. החברה מעסיקה 1,300 עובדים בפורטוגל וכ -9,000 עובדים ברחבי

העולם.