על פי הפיקוד התת-אזורי, קטע זה של IP4 בעיריית אמרנטה, במחוז פורטו, נסגר לשני הכיוונים מאז 8:20 בבוקר ויפתח מחדש רק ברגע שתנאי מזג האוויר ישתפרו.

הגישה לסרה דה אסטרלה נותרה סגורה לתנועה מאז יום שישי, 8 במרץ, בגלל שלג, אישר הפיקוד התת-אזורי ביירס וסרה דה אסטרלה של הרשות הלאומית להגנה אזרחית וחירום.

.

מתוך האירועים שנרשמו, 20 מתייחסים לניקוי כבישים, ולא נרשם שום תיעוד של נזק מהותי או קורבנות.


ההגנה האזרחית מזהירה את האוכלוסייה לנקוט באמצעי מניעה עקב החמרת התנאים האטמוספריים, הפרעות בים, רוח ושלג.