2023 "בסופו של דבר היה חיובי בזכות מגזרי התיירות והקמעונאות", חושף Prime Watch, מחקר של B.Prime.

"התאוששות התיירות הייתה מכריעה כאשר ענף המלונות היה אחראי ל -43% מכלל היקף ההשקעות, ואחריו מגזר הקמעונאות עם 31%", מוסיף המחקר. היועץ אומר כי בפורטוגל שוק ההשקעות נתמך על ידי מתן השקעות זרות, שהיה חיוני, שכן הוא היה אחראי ל -76% מהנפח הכולל, בשנת 2023.

לשוק הפורטוגלי יש גם גורם נוסף שהתנה את המגזרים השונים, כלומר היעדר היצע איכותי כדי לענות על הדרישות ההולכות וגוברות מצד חברות, במיוחד בכל הנוגע למאפייני ESG.

"חוסר ההיצע הזה משך לחץ מתמשך על שכר הדירה, הן בשכר הדירה הבינוני והן בפרסים, שגדלו בכל תחומי הנדל"ן המסחרי וכמעט בכל הגיאוגרפיות", אומר B.Prime.

"שנת 2023, למרות היותה מאתגרת, התבררה כחיובית עבור המגזר ועם ייצוב הריבית והאינפלציה, גורם שהשפיע ביותר בשנה שעברה, עלינו לחדש דינמיקה חזקה בכל מגזרי שוק הנדל"ן, בעיקר מהרבעון השני של 2024", לדברי חורחה בוטה, שותף מנהל ב- B.Prime.