"בשנת 2023 היו 85,699 לידות חיות לאמהות המתגוררות בפורטוגל, מה שמהווה עלייה של 2.4% (2,028 ילדים נוספים), בהשוואה לשנה הקודמת", הדגיש ה- INE.

יותר ממחצית מהילדים (59.5%) נולדו להורים לא נשואים.

באותה שנה מתו 118,295 בני אדם המתגוררים בפורטוגל, מה שמתאים לירידה של 4.8% (6,016 פחות מקרי מוות), בהשוואה לשנת 2022.

היו 210 מקרי מוות של ילדים מתחת לגיל שנה (שבעה תינוקות פחות מאשר בשנת 2022), "מה שבא לידי ביטוי בירידה בשיעור תמותת התינוקות, מ -2.6 בשנת 2022 ל -2.5 מקרי מוות לאלף לידות חיות בשנת 2023", הדגיש INE.

הגידול במספר הילדים והירידה במקרי המוות קבעו שיפור במאזן הטבעי מ -40,640 בשנת 2022 ל -32,596 בשנת 2023.

"שיפור זה נרשם בכל האזורים, כאשר אזור ליסבון רבתי הגיע למאזן טבעי חיובי של +461", ציין אותו מקור.

בשנת 2023 נחגגו בפורטוגל 36,980 חתונות (0.1% יותר מאשר בשנת 2022). ב -71.2% מהמקרים, בני הזוג כבר חיו באיחוד דה פקטו לפני הנישואין

.