על פי תחזיות שפר סם Automóvel Club de Portugal - ACP, מחיר הסולר הממוצע צפוי לרדת ב -0.5 סנט ובנזל ב -3 סנט לליטר.

"אם התחזיות לשבוע הבא יאושרו, המחיר הממוצע של סולר פשוט צריך להיות קבוע על 1.564 אירו לליטר ואילו זה של בנפח פשוט 95 צריך להיות 1.754 אירו לליטר", אומר ה- ACP.

"תחזיות אלה נעשות על בסיס ההנחה כי אמצעי הפחתת המס יוצאי הדופן שיושמו על ידי הממשלה יישמרו כדי למתן את עליית המחירים".