על פי המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE), בחודש מרץ התגמול החודשי הרגיל הממוצע ברוטו - שאינו כולל רכיבי שכר כמו בונוסים לחגים וחג המולד, כלומר יש לו התנהגות פחות עונתית - היה 1,285 יורו, ורשם עלייה מקבילה נומינלית של 6.1% וריאלי (בהתחשב באינפלציה) של 3.8%.

השכר החודשי ברוטו הממוצע לעובד עמד על 1,138 יורו ורשם עלייה נומינלית של 6.3% ועלייה ריאלית של 4.0%.

תוצאות אלה מכסות 4.6 מיליון משרות, המקבילות למוטבי ביטוח לאומי ומנויי Caixa Geral de Aposentações, 2.9% יותר מאשר בתקופה המקבילה של 2023.

על פי INE, ביחס למרץ 2023, התגמול החודשי הכולל הממוצע עלה בכל ממדי הניתוח (פעילות כלכלית, גודל החברה, מגזר מוסדי, עוצמה טכנולוגית ועוצמת ידע).

העליות הגדולות ביותר נצפו ב"תעשיות מיצוי "(12.9%), בחברות עם 500 עובדים ומעלה (6.9%), במגזר הציבורי (6.3%) וב- "חברות שירותי שוק עם עוצמת ידע חזקה" (9.4%).

בחודש מרץ השתנה התגמול הכולל הממוצע לעובד בין 902 יורו בפעילות "חקלאות, ייצור בעלי חיים, ציד, ייעור ודיג" ו -3,237 יורו בפעילות "חשמל, גז, קיטור, מים חמים וקרים ואוויר קר".

לפי גודל החברה, התגמול הכולל נע בין 1,000 יורו בחברות עם עובד אחד לארבעה לבין 1,716 יורו בחברות עם 500 עובדים ומעלה.