"היום נקראנו להציל חיה, שלמרות היותה שונה מהשגרה הרגילה שלנו, בוצעה במהירות. זה היה חזיר וייטנאמי שנראה כנראה מבולגע/אדיש, מספר פעמים, על ידי אנשים באזורים המקומיים ", על פי פוסט באינסטגרם

.

הם הוסיפו כי "למרות קיומו של אזור כפרי סמוך, לא ניתן היה לקבוע אם הוא פראי או מבוית".

החיה טופלה על ידי השירות הרפואי הווטרינרי העירוני "שיבצע את הפנייתו ובמידת הצורך יספק טיפול", נכתב בפתק.


הכבאים מסכמים וציינו כי "לחזירים הווייטנאמים יש אופי "מאתגר" וכוח עצום". "גילינו היום!" , הם מוסיפים.