"באפריל 2024, המספר הכולל של מצבי 'פיטורים' עם פיצוי משתלם (ויתור רגיל, בהתאם להוראות קוד העבודה) היה 9,212", קובע הסיכום שהכין משרד האסטרטגיה והתכנון (GEP) של משרד העבודה, הסולידריות והביטוח הלאומי בהשוואה לחודש הקודם חלה ירידה של

1,615 תשלומי 'פיטורים' (-14.9%) ובהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה חלה עלייה של 3,543 תשלומים שעובדו (62.5%)

.

באשר למספר החברות במצב זה, נתוני הביטוח הלאומי מראים כי באפריל טופלו הטבות ל 575 מעסיקים.

זהו הערך הנמוך ביותר מאז נובמבר אשתקד ומייצג ירידה של 9.9% בסך הכל, לאחר המקסימום של 638 במרץ, אך 271 יותר חברות (89%) מאשר באפריל 2023.

על פי ה- GEP, תוכנית הפחתת שעות העבודה הוענקה ל -5,390 איש, ואילו במסגרת תוכנית ההשעיה הזמנית של החוזה מספר ההטבות עמד על 3,822.

"הפיטורים" שנקבעו בקוד העבודה מביאים להפחתה זמנית בתקופות העבודה הרגילות או להשעיית חוזי עבודה המתבצעים ביוזמת חברות במצב משבר.

על פי דיני העבודה, עובדים בפיטורים עם חוזה מושעה זכאים לקבל פיצוי חודשי השווה לשני שלישים משכורתם ברוטו הרגיל, תוך ערבות למינימום השווה לערך שכר המינימום הלאומי (820 יורו בשנת 2024) ומקסימום המקביל פי שלושה משכר המינימום.