De 88 verdachten in het proces tegen de Hells Angels staan nu terecht in Camarate (Loures).

Volgens een van de bij de zaak betrokken advocaten heeft rechter Carlos Alexandre van het Centrale Hof van Strafinstructie (TCIC) besloten alle beklaagden "in de exacte bewoordingen van de tenlastelegging" te berechten, en heeft hij meer dan 50 onder huisarrest geplaatst.

Het vonnis van Carlos Alexandre telt meer dan duizend bladzijden en in een van de passages van het vonnis, waartoe Lusa toegang had, concludeert de rechter van de TCIC dat, gezien de geanalyseerde bewijzen, "dit geheel van aldus gegroepeerde elementen geen eenvoudige recreatieve motorclub is, maar een groep mensen die zich (...) organiseren op paramilitaire wijze of vergelijkbaar met de wijze van optreden van een militie".

De rechter is ook van oordeel dat alle elementen die de 'biker'-groep vormen "in absolute overeenstemming, hiërarchisch en doordrongen van gehoorzaamheid aan de statuten (van de biker club) en de daaruit voortvloeiende verplichtingen" zijn, ongeacht "de plaats waar zij zich bevinden".

Deze laatste overweging van de rechter houdt verband met het feit dat een van de verdachten beweert dat hij zich in Luxemburg bevond ten tijde van de strafbare feiten (agressie) die plaatsvonden in de wijk Prior Velho, in Lissabon.

In de aantijgingen van het voordebat, dat in juli plaatsvond, verzocht het Openbaar Ministerie (MP) om berechting van alle verdachten, met het argument dat zij allen de in de tenlastelegging genoemde strafbare feiten hebben gepleegd, waaronder het afluisteren van telefoons, bij de groep in beslag genomen documenten als bewijsmateriaal en de getuigenverklaringen van getuigen en verdachten.

De MP heeft toen, naast andere feiten, de door de verdachten en leden van de groep Hells Angels gepleegde aanslag in het restaurant Mesa do Prior, in Prior Velho, alsook de door hen gepleegde vervolging van Mário Machado, leider van de extreem-rechtse beweging die tot een rivaliserende "biker"-groep behoorde, als bewezen aangeduid.

De openbare aanklager heeft vervolgens de andere in de tenlastelegging vermelde strafbare feiten, waaronder afpersing en verboden wapenbezit, als bewezen aangemerkt.

De aanklager van het OM was van oordeel dat die leden van de "biker"-groep Hells Angels een plan beraamden om in maart 2018 een rivaliserende groep te vernietigen, waarbij zij fysiek geweld en verschillende wapens gebruikten om hen ernstig te verwonden, "zo nodig tot de dood erop volgt".