Volgens het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) is ook de onderliggende inflatie-indicator (totale index exclusief onbewerkte voedingsmiddelen en energie) versneld, met een jaar-op-jaarmutatie van 2,4%, tegen 1,8% in december.

Volgens de statistische autoriteit bedroeg de maandelijkse verandering van de CPI 0,3% (nihil in de voorgaande maand en -0,3% in januari 2021).

De gemiddelde verandering over de afgelopen twaalf maanden bedroeg 1,5%, tegen 1,3% in december.

Het Portugese geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP) vertoonde een jaar-op-jaar verandering van 3,4%, 0,6 procentpunt hoger dan de vorige maand en 1,7 procentpunt lager dan de door het Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie (Eurostat) geraamde waarde voor de eurozone.

In december was dat verschil nog 2,2 procentpunten, aldus het INE.

Wanneer onbewerkte voedingsmiddelen en energieproducten buiten beschouwing worden gelaten, vertoonde de HICP in Portugal een jaar-op-jaar-verandering van 2,5%, wat overeenkomt met een percentage dat gelijk is aan dat wat voor dezelfde indicator in de eurozone wordt geraamd.

De HICP registreerde een maandelijkse verandering van 0,3% (nihil in de voorgaande maand en -0,3% in januari 2021) en een gemiddelde verandering van 1,2% in de afgelopen twaalf maanden (0,9% in de voorgaande maand).