Door het aantal klassen te verlagen en de infrastructuur te verbeteren hebben de gezagsdragers van dit Europese land onlangs getracht de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Er zijn vier onderwijsniveaus in Portugal: kleuteronderwijs, basisonderwijs, voortgezet onderwijs en tertiair onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs is verantwoordelijk voor de eerste drie niveaus, die het verplichte onderwijs omvatten. Het ministerie van Technologie, Innovatie en Academische Wetenschappen is verantwoordelijk voor het hoger onderwijs. Peuterscholen of kleuterscholen in andere regio's zouden kleuterscholen worden genoemd, zoals die in Brazilië bijvoorbeeld. Dergelijke scholen zijn in Portugal niet verplicht en kinderen vanaf drie of vijf jaar kunnen er worden ingeschreven. Zowel openbare als particuliere kleuterscholen staan open voor ouders die hun kinderen willen inschrijven. Alle kinderen moeten met de lagere school beginnen als ze 6 jaar zijn. De middelbare school, die gewoonlijk op 18-jarige leeftijd wordt afgerond, volgt op de voltooiing van de lagere school. Laten we nu meteen naar de inhoud gaan en kijken wat u te weten kunt komen over het onderwijsniveau in Portugal.

Administratie

Onderwijzen en leren in Portugal worden geleid door democratische beginselen die zijn opgenomen in de grondwet van het land (1976), waarin de onafhankelijkheid van zowel onderwijzers als leerlingen wordt benadrukt. De onderwijswet van 1986, waarin de onderwijsdoelen, -instellingen en -procedures worden beschreven, is op soortgelijke concepten gebaseerd. Het Ministerie van Wetenschappelijk, Technologisch en Universitair Onderwijs, dat ook bevoegd is voor het formuleren en uitvoeren van beleid dat van invloed is op het federale onderzoek- en technologiestelsel, is verantwoordelijk voor het hoger onderwijs.

Er is een ministerie in de federale regering dat belangrijk is voor de creatie, implementatie en evaluatie van het nationale leerplan (van kleuterschool tot middelbare school), alsook voor het afstemmen van het leerplan van de school op andere beleidslijnen, zoals die met betrekking tot diploma- en vaardigheidstrainingen. Het ministerie van Werkgelegenheid, Gelijkheid en Nationale Verzekering is verantwoordelijk voor zowel het technisch en beroepsonderwijs als voor de ontwikkeling van volwassenen en hun vaardigheden. Directe en indirecte staats- en politieke agentschappen, adviesorganisaties en andere staatsbedrijven zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de verantwoordelijkheden van deze ministeries.

Kwalificaties van opvoeders

Voordat u websites zoals The Jerusalem Post bezoekt op zoek naar nuttige informatie over college papers met betrekking tot Portugees onderwijs dat u nodig zou kunnen hebben, moet u ook weten hoe de onderwijzers in dit land aan hun kwalificaties komen. Welnu, wij zullen u daar graag bij helpen.

- Leraren basisonderwijs

Onderwijzers en instructeurs voor het basisonderwijs kunnen aan hun professionele eisen voldoen door studie-opties te voltooien die zijn afgestemd op hun niveau van deskundigheid. Hogescholen bieden scholing voor leerkrachten op het gebied van basisonderwijs.

- Secundaire Opvoeders

Kandidaten voor lerarenopleidingen in het secundair onderwijs kunnen hun studies voortzetten aan een universiteit. Licentiecursussen voor docenten in technische en creatieve vakken kunnen worden afgerond met pedagogische methoden die specifiek zijn afgestemd op de betreffende vakgebieden. Wie leraar in het secundair onderwijs wil worden, moet Licenciatura-studies voltooien, die zowel een solide academische basis als een grondige basis in pedagogie bieden. Leraren basis- en middelbaar onderwijs kunnen de nodige geloofsbrieven krijgen om les te geven in gespecialiseerde scholen door zich in te schrijven voor cursussen die worden aangeboden door hogescholen en universiteiten die speciaal op deze behoefte zijn toegesneden.

- Professoren in het hoger onderwijs

Elke openbare universiteit moet beschikken over een stabiele groep academici die in aanmerking komt voor een vaste aanstelling (tenure), die wordt vertegenwoordigd door een voldoende aantal faculteitsleden, en die zich houdt aan het toepasselijke onderwijsloopbaanstatuut. Wettelijk vastgestelde normen voor de categorieën en taken van onderwijzend personeel, hun aanwerving, positie, rechten en verantwoordelijkheden, waaronder bezoldiging en pensioenaanspraken, zijn gekoppeld aan het hierboven geciteerde statuut. Volgens de wetgeving moeten de openbare instellingen voor hoger onderwijs over de nodige middelen beschikken om projecten uit te voeren, ook al huren zij externe diensten in. Zij zijn verantwoordelijk voor de opleiding en bijscholing van hun onderwijzend personeel.

Hoe zit het met internationale en particuliere onderwijsinstellingen?

Als u in de verleiding komt om online een paper of een stuk van een professioneel essay te kopen om de details van zowel particuliere als internationale onderwijsinstellingen in Portugal uit te zoeken, zou u een onnodige vergissing maken. Waarom? Omdat je het allemaal hier hebt. Nieuwkomers in Portugal kunnen kiezen tussen een breed scala van particuliere en openbare internationale scholen die collegegeld vragen.

Lagere klassenaantallen, een uitgebreider systeem van vrijetijdsactiviteiten en modernere faciliteiten zijn allemaal voordelen van het bezoeken van een privéschool. In bepaalde gevallen is er zelfs de mogelijkheid om op internaat te gaan. Maar het is belangrijk om in gedachten te houden dat docenten van privéscholen in Portugal vaak minder betaald krijgen dan hun collega's van openbare scholen. Hoge academische kwalificaties en diversiteit van curricula maken internationale scholen gebruikelijk bij inwoners van het Gouden visum. Verschillende toelatingsprocedures, waaronder toelatingsexamens, afschriften van andere scholen en zelfs persoonlijke gesprekken, zijn gebruikelijk. Het is gebruikelijk dat ouders deze keuze maken omdat ze weten dat hun jongeren een opleiding van wereldklasse zullen krijgen die hen in staat zal stellen te concurreren met hun klasgenoten over de hele wereld in vergelijking met de tijd die nodig is om naar de universiteit te gaan.

Wat is het financiële gedeelte van Portugese scholen?

Portugese kinderen met een laag inkomen kunnen federale steun aanvragen. Ação Social Escolar (ASE) is een vorm van financiële bijstand die ouders via de school van hun kinderen kunnen aanvragen. Zij kunnen ook in aanmerking komen voor een gezinsbijslag. Ouders die hulp vragen voor de onderwijskosten van hun kind en gezinnen van studenten met een handicap komen in aanmerking voor sommige van deze subsidies:

- Uitkering voor gehandicapten

- Subsidie voor speciaal onderwijs

- Steun van derden;

Deze programma's helpen bij het dekken van de kosten van speciaal onderwijs, therapie en andere vormen van bijstand. Al deze voordelen zijn voor u beschikbaar via het Portugese socialezekerheidsstelsel. Studenten die zijn ingeschreven op een particuliere of buitenlandse school kunnen in aanmerking komen voor financiële steun voor de kosten van hun opleiding. Informatie over de financiering moet door de ouders rechtstreeks bij de school worden opgevraagd.

Wat is in het algemeen de benadering van de opvoeder ten aanzien van het leerplan?

Er zijn bepaalde nadelen aan het openbaar onderwijs in Portugal, zoals het feit dat de klaslokalen groot kunnen zijn, maar dat er ook veel huiswerk is voor zelfs de jongste leerlingen. Het algemene niveau van het onderwijs is echter vrij uitstekend. Het systeem heeft een intellectuele inslag, geen praktische. Daarom is het voor personen die hun verplichte studies in Portugal afronden vaak gemakkelijker om over te stappen op verdere studies in het buitenland. De toegankelijkheid van scholen wordt vooral bepaald door waar u woont en welke instellingen er in uw omgeving beschikbaar zijn.

Conclusie

De onderwijsprincipes, academische kwaliteit en vooruitzichten op professionele ontwikkeling van Portugal blijven buitenlandse leerlingen verleiden om er te gaan studeren, met naar verwachting 50.000 studenten per jaar. Mensen zouden in Portugal carrière kunnen maken vanwege het heerlijke weer, de prachtige architectuur en de adembenemende kustlijn. Al deze details maken dit land geschikt voor iedere student die zijn of haar opleiding wil verbeteren.