Gebruikers van kuuroorden die ouder zijn dan 10 jaar moeten in alle ruimten maskers dragen en deze mogen alleen worden afgedaan in het consultatiebureau of tijdens behandelingen, aldus het directoraat-generaal Gezondheid (DGS).

De DGS heeft de norm "Covid-19: Kuuroordinstellingen" geactualiseerd, rekening houdend met de huidige epidemische fase van Covid-19.

De DGS beveelt het gebruik aan van "persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals chirurgische maskers of FFP2, voor iedereen ouder dan 10 jaar".

"Het masker moet in de hele inrichting worden gebruikt, ook in de wachtkamer of bij de receptie, en mag alleen worden afgedaan als de gebruiker zich in de consultatieruimte bevindt en tijdens behandelingen, indien van toepassing", aldus het DGS.

De regel bepaalt ook dat kuuroorden de voorkeur moeten geven aan "het vooraf reserveren van consulten en thermale behandelingen op een andere manier dan in persoon, het organiseren van aangepaste schema's en circuits om te voorkomen dat klanten samenkomen in gemeenschappelijke ruimten zoals de receptie, de wachtkamer, rustruimten of kleedkamers", en moeten zorgen voor "voldoende ventilatie van alle ruimten, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan natuurlijke ventilatie".

Bijwerkingen voor tandartsen

Het directoraat-generaal Gezondheid heeft ook de norm "Covid-19: Procedures in klinieken, kantoren of mondhygiënische diensten voor eerstelijnsgezondheidszorg, sociale en particuliere sector".

Ook hier stelt het DGS dat "het masker moet worden gebruikt in de ontvangstruimte, de wachtkamer en in circulatieruimten, en alleen mag worden afgedaan wanneer de gebruiker zich in de consultatieruimte bevindt en er instructies worden gegeven om dit te doen".

"Alvorens de raadpleging uit te voeren, moet een voorafgaande screening worden uitgevoerd, zodat de gebruiker wordt beoordeeld op de aanwezigheid van symptomen die op covid-19 wijzen", waarbij wordt toegevoegd dat de gebruiker moet worden gevraagd of er symptomen zijn die wijzen op een acute ademhalingsaandoening, met hoest, koorts of ademhalingsmoeilijkheden.

Het DGS beveelt ook aan om "waar mogelijk" de afspraak van tevoren te boeken, op afstand, om het aantal en de duur van patiënten in de wachtkamer tot een minimum te beperken, evenals de bevordering van de frequente verversing van de lucht in de wachtkamer, door het openen van ramen en deuren (met uitzondering van de deuren van de spreekkamer, die gesloten moeten blijven) of door gebruik te maken van afzuigventilatoren, die zijn schoongemaakt en onderhouden volgens de instructies van de fabrikant.