Volgens het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken waren op 31 maart 444.490 aanvragen van Portugese burgers in het systeem van de EU-settlementregeling (EU Settlement Scheme, EUSS) ingevoerd, waarvan er 431.130 waren verwerkt.

Daarvan hebben 241.320 een permanente status gekregen, 160.750 een voorlopige titel en 29.060 aanvragen zijn afgewezen, ongeldig verklaard of als nietig beschouwd.

Op 31 maart 2022 waren slechts 24.960 Portugese ingezetenen in het Verenigd Koninkrijk overgegaan van de voorlopige status ("pre-settled status") naar de permanente status ("settled status"), die wordt toegekend na vijf jaar ononderbroken verblijf in het land.

Deze wijziging moet worden doorgevoerd vóór het verstrijken van de voorlopige status, wanneer de periode van vijf jaar is bereikt, en houdt in dat de eerder gedane aanvraagmethode moet worden herhaald, samen met het bewijs van "ononderbroken verblijf" of een rechtvaardiging voor langere afwezigheid.

Portugees niet op de hoogte

De procedure is verplicht voor iedereen die het recht wil behouden om in het land te wonen, werken of studeren, maar sommige organisaties vrezen dat velen het belang ervan vergeten of zich er niet van bewust zijn.

Een studie van het Migration Observatory van de Universiteit van Oxford die in maart werd gepubliceerd, waarschuwde voor obstakels bij het bijwerken van het Britse verblijfsstatuut na Brexit, omdat het meer informatie vereist.

"Het leveren van bewijs is moeilijker voor sommige groepen die geen regelmatige betrekkingen hebben met overheidsinstanties, zoals daklozen, informele werknemers of sommige niet-werkende vrouwen die voor kinderen zorgen", benadrukt het document.

Kwetsbare personen zoals ouderen, minderjarigen in sociale diensten, gedetineerden, ondervinden extra problemen door een gebrek aan informatie, digitale vaardigheden of een taalbarrière.