"Helaas werd de fabriek volledig verwoest", aldus de loco-burgemeester van de gemeente, Magda Rodrigues, die verklaarde dat alleen "het kantoor en het archiefmateriaal" werden gered.

Volgens de ambtenaar werkten er 20 mensen in het familiebedrijf (voornamelijk vrouwen), waardoor het bedrijf een "zeer belangrijke" werkgever was voor de gemeente in het district Coimbra.

"We hebben al met de eigenaar en de kinderen van de eigenaar gesproken en hebben aangegeven, vanuit een strikt juridisch oogpunt, dat alles in overeenstemming is en we zullen de nodige follow-up geven" voor de activering van de verzekering, verduidelijkte zij.

Volgens Magda Rodrigues is er nog steeds geen indicatie van het totale schadebedrag dat door de brand in de fabriek is veroorzaakt, noch van de totale oppervlakte die is verbrand door de brand die maandag om 15.30 uur uitbrak en vandaag om 3.18 uur als gedoofd werd verklaard.

"Wij zullen ter plaatse gaan om de gevolgen van de brand te evalueren", zei zij, erop wijzend dat zij geen aanwijzingen heeft voor andere materiële schade dan de fabriek.

In tegenstelling tot de berichten van maandag van een bron van het District Command of Relief Operations (CDOS) van Coimbra, benadrukte Magda Rodrigues dat "het nog niet bevestigd is of de fabriek het middelpunt van de brand was".