Uit de voorlopige gegevens van het informatiebeheerssysteem voor bosbranden (SGIF) blijkt dat 103.332 hectare in vlammen is opgegaan, waarvan 51% in bossen, 39% in struikgewas en 10% in landbouwgebied.

Sinds het begin van het jaar zijn er, volgens dezelfde cijfers die op de website van het ICNF zijn gepubliceerd, 9.100 voorvallen geregistreerd.

Uit het verslag blijkt dat er in vergelijking met de geschiedenis van de voorbije 10 jaar, tot de 15e, 12% minder plattelandsbranden waren, maar 30% meer verbrande oppervlakte.