Daarom willen zoveel mensen hierheen verhuizen en Sovereign heeft een volledig pakket conciërgediensten om klanten te helpen bij het vaak moeizame proces van verblijfsaanvragen.

Het Portugal Passive Income Residency Visa ook bekend als een Nationaal of D7-visum geeft een verblijfsstatus aan niet-EU-burgers die van plan zijn naar Portugal te verhuizen en die een redelijk regelmatig passief inkomen hebben. Dit visum is vooral populair bij houders van een Brits paspoort die, als gevolg van Brexit, nu beperkt zijn tot de 90/180 dagen regeling, wat als een schok is gekomen voor veel vastgoedeigenaren die gewend zijn hun winters in hun vakantiewoning door te brengen.

Sovereign heeft met succes cliënten bijgestaan die uit het VK, de VS, het Midden- en Verre Oosten verhuizen. Gezinnen hebben zich niet alleen in de Algarve maar ook in Lissabon en Porto gevestigd.

Succesvolle visumaanvragers profiteren van:

 • Het recht om te wonen, werken en studeren in Portugal
 • Toegang tot het onderwijs en de gezondheidszorg in Portugal
 • Kinderen en ouders ten laste bij de aanvraag betrekken
 • Visumvrij reizen in de hele Schengenzone
 • In aanmerking komen voor permanent verblijf of staatsburgerschap na 5 jaar


Vereisten inzake passief inkomen

Aanvragers moeten de ontvangst van een regelmatig inkomen aantonen, dat afkomstig kan zijn van pensioenen, verhuur, zelfstandig ondernemerschap, dividenden of bepaalde categorieën investeringsinkomsten. Salarissen en spaargeld alleen komen zelden in aanmerking, maar dragen wel bij aan het grotere geheel.

De minimuminkomenseisen zijn een percentage van het nationale minimumloon, en wel als volgt:

Hoofdaanvrager: 100% - 8.460 euro per jaar

Echtgenoot of ouders: elk 50% - €4.230 per jaar

Kinderen ten laste: 30% elk - €2.538 per jaar

Het is raadzaam om een minimumbedrag gelijk aan 12 maanden inkomen op een Portugese bankrekening aan te houden.


Verlengingen

Het visum voor passief inkomen is bedoeld voor degenen die van plan zijn in Portugal te gaan wonen en daarom wordt van een houder van een tijdelijk verblijf verwacht dat hij elk jaar zes opeenvolgende maanden of acht niet-opeenvolgende maanden in Portugal doorbrengt, behalve in het geval van naar behoren gemotiveerde persoonlijke of beroepsredenen.

Daarna kan het D7-visum om de twee jaar worden verlengd. Na vijf jaar legaal verblijf kunt u een permanent verblijf aanvragen, en zelfs het Portugees staatsburgerschap als u dat wilt.


Aanvraagprocedure

Voordat u een aanvraag voor een verblijf in Portugal indient, is het raadzaam om advies in te winnen om beter te begrijpen hoe inkomstenbronnen hier zullen worden belast. Het team van Sovereign is zeer ervaren in het assisteren van cliënten bij het vestigen van een verblijf in Portugal, het aanvragen van de Non Habitual Residency (NHR) en, indien nodig, hoe zij hun bestaande vermogen het beste kunnen structureren om belastingefficiëntie te garanderen gedurende de tien jaar dat het NHR-regime bestaat. In bijna alle gevallen blijkt het een oefening die aanzienlijke winst oplevert door effectieve planning.

Sovereign kan ook een persoonlijke belastingcontrole en -simulatie uitvoeren, waarbij het wereldwijde inkomen van de aanvrager wordt bekeken en de waarschijnlijke belastingsituatie als inwoner van Portugal wordt aangegeven.

Het team van Sovereign helpt en begeleidt aanvragers tijdens de hele aanvraagprocedure en hun conciërgedienst omvat:

 • Aanwijzing van Sovereign als fiscaal vertegenwoordiger voor het verkrijgen van een Portugees fiscaal nummer.

 • Opening van een persoonlijke bankrekening in Portugal.

 • Begeleiding van aanvragers bij de documentatie die nodig is voor hun gesprekken met zowel het Portugese consulaat in hun huidige land van verblijf als de SEF-immigratiekantoren in Portugal.

 • Registratie van aanvragers als fiscaal resident in Portugal.

 • Het aanvragen van de NHR status.

 • Opstellen van de jaarlijkse IRS - belastingaangifte.


Het NHR-programma biedt 10 jaar belastingvoordelen voor degenen die zich in Portugal vestigen.

Pensioenen worden belast tegen slechts 10% en niet-Portugese inkomsten van de meeste categorieën, waaronder inkomsten van zelfstandigen, inkomsten uit onroerend goed (verhuur), kapitaalinkomsten (rente en dividenden) en vermogenswinsten uit onroerend goed, zijn vrijgesteld van de Portugese inkomstenbelasting als het bronland het recht heeft die inkomsten te belasten op grond van een tussen Portugal en dat land gesloten dubbelbelastingverdrag (DTT), of de inkomsten in het andere land worden belast en niet worden beschouwd als verkregen in Portugal, of de inkomsten belastbaar zijn in een ander land volgens het OESO-model voor belastingheffing.

Salarissen of inkomsten als zelfstandige uit een van de in aanmerking komende beroepen op hoog niveau zouden worden onderworpen aan een definitieve forfaitaire belasting van 20%.

Sovereign zal het NHR-belastingstelsel met aanvragers bespreken om te bepalen of zij in aanmerking komen voor en voordeel zullen halen uit de vestiging van NHR.

Zodra de verblijfplaats is vastgesteld, blijven de volledig gekwalificeerde accountants en administrateurs van Sovereign de cliënten bijstaan bij hun fiscale verplichtingen en vragen door hen te ondersteunen en op de hoogte te houden van fiscale aangelegenheden die hen kunnen aangaan.

Dit kan omvatten:

 • Indiening van formulieren voor dubbele belastingverdragen bij het thuisland.
 • Voorbereiding en indiening van belastingaangiften die nodig zijn om de inkomsten van ingezetenen wereldwijd aan te geven.
 • Registratie voor zelfstandig ondernemerschap.


Sovereign is sinds 1999 in Portugal gevestigd en heeft het voordeel dat het niet alleen zijn ingezeten cliënten volledige fiscale ondersteuning biedt, maar ook zijn niet-ingezeten cliënten die fiscale vertegenwoordiging en boekhoudkundige diensten voor huuropbrengsten nodig hebben.

Andere gespecialiseerde diensten van de Sovereign-groep zijn vermogens- en trustbeheer, structurering van bedrijfsentiteiten (CSP), buitenlands onroerendgoedbezit, pensioenen, bedrijfs- en particuliere verzekeringen op maat, alsmede eigendom en beheer van jachten en vliegtuigen.

De Sovereign Group is er trots op een wereldwijd bereik te hebben vanuit een lokaal punt van levering, dus praat vandaag nog met ons op serviceinfo@sovereigngroup.com

https://www.sovereigngroup.com/portugal/