In een gesprek met Lusa verklaarde de onafhankelijke minister Carlos Furtado dat de voorgestelde wijziging van het in april goedgekeurde regionale wetsbesluit al naar de diensten van de regionale wetgevende vergadering is gestuurd, "met het verzoek om de termijn voor behandeling in de commissie te verkorten", met het oog op stopzetting van de maatregel voordat deze in januari 2023 in werking treedt.

Het initiatief voorziet ook in wijzigingen in de methode voor de verdeling van de belastinginkomsten, door te bepalen dat na 31 december 2024 (de datum die is aangegeven voor de beëindiging van de opschorting) 20% van het bedrag zal terugvloeien naar de logiesverstrekkende bedrijven die het tarief in rekening brengen, "waarbij de resterende 80% in gelijke percentages wordt verdeeld tussen de gemeenten waar de overnachting is geregistreerd en de regionale regering".

Carlos Furtado verklaarde aan Lusa dat hij van plan was "te reageren op een deel van de kritiek op het goedgekeurde voorstel, namelijk die van de gemeenten".

Wat de opschorting betreft, stelt Carlos Furtado in zijn voorstel voor dat deze loopt tot 31 december 2024.