In het onderzoek naar het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën door huishoudens, dat tussen juni en augustus 2022 is uitgevoerd, zijn ten opzichte van 2021 stijgingen geregistreerd van respectievelijk 0,9 procentpunt voor de aansluiting op het internet en 0,5 procentpunt voor de aansluiting via breedband, wat wijst op een vertraging van de groei op deze gebieden ten opzichte van de voorgaande jaren.

Ten opzichte van het gemiddelde van de 27 lidstaten van de Europese Unie in termen van breedbandaansluiting, dat in 2021 90% bedroeg (meest recente beschikbare statistieken), blijft Portugal onder de EU-waarde, ondanks de afname van de afstand, die in 2019 10 procentpunten bedroeg en in 2020 7,3 procentpunten.

Internettoegang en breedbandverbinding is, volgens door INE geregistreerde gegevens, hoger in gezinnen met kinderen tot 15 jaar, met respectievelijk 99,2% en 97%. Dit connectiviteitsniveau wordt ook geregistreerd in huishoudens met hogere inkomens.

Wat het gebruik van mobiele telefoons voor internettoegang betreft, zegt 81,8% van de mensen tussen 16 en 74 jaar hiervoor mobiele telefoons/smartphones te gebruiken.

Het percentage mensen in deze leeftijdsgroep dat in de drie maanden voorafgaand aan de enquête internet heeft gebruikt, bedroeg in Portugal 84,5%.

Mensen tussen 16 en 74 jaar gebruiken internet vooral voor communicatie en toegang tot informatie - om online instantberichten uit te wisselen, e-mails te versturen, sociale netwerken te gebruiken of informatie te zoeken - en overtreffen daarmee de vraag naar het gebruik van internet om naar muziek te luisteren (69,5%) of bankdiensten te gebruiken (68%).