"Volgens de studies die zijn uitgevoerd door Águas de Portugal en die zullen worden geleverd voor de milieueffectbeoordeling, is de plaats waar we de installatie van de ontziltingsinstallatie gaan voorstellen de gemeente Albufeira", zei de minister in het parlement.

Duarte Cordeiro, die sprak tijdens een debat over water op verzoek van de PSD, onthulde ook dat het waterefficiëntieplan voor de Alentejo klaar is en binnenkort zal worden gepresenteerd.

Deze maand, zei Duarte Cordeiro, zal de regering het contract voor de aansluiting van de Alqueva op het stuwmeer van Monte da Rocha gunnen, "met het oog op het garanderen van de benodigde hoeveelheid water voor twee jaar voor openbare voorziening" in het stuwmeer.

De minister maakte de balans op van de maatregelen die zijn genomen tegen de droogte en de optimalisatie van de watervoorraad, nadat de regering er door de PSD, door afgevaardigde Bruno Coimbra, van werd beschuldigd dat ze alleen maar "wachtte tot het zou regenen".

De afgevaardigde sprak van waterverliezen van 30%, het "bijna niet-bestaande gebruik van gezuiverd water", activiteiten die worden geconditioneerd door het gebrek aan water, en beschuldigde de uitvoerende macht van het niet presenteren van maatregelen voor "een robuust beleid" voor water.