Het gaat om een wijziging van de algemene verordening voor stedelijke gebouwen en een nieuwe bepaling in de wettelijke regeling voor elektrische mobiliteit.

Volgens Expresso moeten, rekening houdend met de nieuwe "regels", alle commerciële en dienstgebouwen met meer dan 20 parkeerplaatsen ten minste twee oplaadpunten voor elektrische auto's hebben tegen 31 december 2024.

Voor gebouwen die al gebouwd zijn of waarvan de vergunning voor 2023 is goedgekeurd, staat de wet de installatie van een oplaadpunt in de garage van het gebouw toe, op voorwaarde dat het bestuur van het condominium en de eigenaar van de fractie schriftelijk op de hoogte worden gesteld, in het geval van huurwoningen, schrijft de publicatie.

De door het weekblad geciteerde architect João de Sousa Rodolfo herinnert eraan dat "vanaf dit jaar alle woongebouwen per parkeerplaats een oplaadpunt voor elektrische voertuigen moeten hebben".