"Het is een project dat wordt ontwikkeld met de hogere gerechtelijke raden en we werken er momenteel aan", vertelde Rita Alarcão Júdice aan Lusa.

"Dit was een idee dat naar voren kwam in het plan om immigratie te ondersteunen en ook om te reageren op een toename in de stroom van zaken die de rechtbanken bereikten", legde de minister uit.

De oprichting van deze gespecialiseerde rechtbank maakt deel uit van het Actieplan Migratie, dat vorige week door de regering werd gepresenteerd. Het idee heeft al de steun gekregen van de vice-president van de Hoge Raad voor de Magistratuur, Luís Azevedo Mendes, die wees op de last die administratieve rechtbanken ondervinden van de verzoeken om dagvaardingen van het Agentschap voor Integratie, Migratie en Asiel (AIMA) om de situatie van duizenden immigranten te regulariseren.

"We moeten dit alles onderbrengen in één gerechtelijke structuur, uiteraard met behoud van de onafhankelijkheid van de rechtbanken en van de administratieve en gerechtelijke rechtbanken zelf, maar we willen een combinatie creëren die de efficiëntie van middelen en respons kan verhogen", legde Rita Alarcão Júdice uit.

De minister benadrukte dat het "proces gaande is" en dat het Ministerie van Justitie al samenwerkt met de hogere gerechtelijke raden en dat er al "een plaats is om de ondersteuning te installeren".