Ostatnia ogólna debata polityczna z premierem odbyła się 22 marca w parlamencie.

Na zakończenie dzisiejszego spotkania rzeczniczka konferencji liderów socjalistyczna deputowana Maria da Luz Rosinha poinformowała, że w ciągu dwóch tygodni 24 maja odbędzie się bieżąca debata na temat pożarów na wsi, o którą wnioskowała PSD.

Tego samego dnia odbędzie się debata nad projektem ustawy, która rewiduje system prawny dotyczący produktów wybuchowych i substancji niebezpiecznych oraz nad projektem uchwały Chegi, która zaleca utworzenie krajowej sieci wodnej.

Na 25 czerwca zaplanowano deklaracje polityczne, a następnego dnia odbędzie się debata nad projektem ustawy upoważniającej rząd do zatwierdzenia nowego reżimu prawnego dla usług publicznych w zakresie przewozu osób taksówkami, projektem PSD dotyczącym świadczeń społecznych oraz ustawą PCP o odszkodowaniach w razie wypadków przy pracy.

1 czerwca, w Światowym Dniu Dziecka, odbędzie się debata nad projektem ustawy z inicjatywy liberalnej oraz kilkoma uchwałami "w sprawie utworzenia providenta dziecięcego oraz innych spraw związanych z dziećmi i ich dobrem" - powiedział rzecznik.

Tego samego dnia pod obrady trafi też projekt uchwały PS w sprawie "przestrzegania Europejskiej Karty Języków Mniejszościowych" oraz petycje w sprawie "jakości życia osób z cukrzycą" i "przeciwko nienawiści w internecie".

Następnego dnia parlament będzie debatował nad projektami uchwał i ustaw BE w sprawie "kodeksu postępowania w szkołach wyższych w przypadkach molestowania" oraz utworzenia "typu prawnego przestępstwa molestowania seksualnego i wzmocnienia ochrony ofiary" - wskazał poseł socjalista.

Deputowani omówią też dwa projekty ustaw z regionalnych zgromadzeń ustawodawczych Madery i Azorów, planowane są też głosowania proceduralne.