"Wypłata 45 euro nastąpi we wtorek. Jest to pierwsze wsparcie na rok 2023", powiedziała Ana Mendes Godinho dziennikarzom w Fátimie (Santarém), zauważając, że jest to wsparcie obliczane miesięcznie w wysokości 15 euro na dziecko, ale wypłacane kwartalnie.

"Jest to pierwsza wypłata i obejmie ona około 1,1 mln dzieci w Portugalii" - powiedziała.

W marcu Rada Ministrów zatwierdziła dodatkowe wsparcie dla zasiłków rodzinnych, które ma być wypłacane każdemu dziecku i młodej osobie otrzymującej zasiłek rodzinny, stanowiąc miesięczną kwotę 15 euro, wypłacaną kwartalnie w 2023 r.

Wsparcie to obejmuje posiadaczy zasiłku rodzinnego na dzieci i młodzież, odpowiadających 1, 2, 3 lub 4 przedziałowi dochodów gospodarstwa domowego.