"Huawei Portugal złożył pozew administracyjny w Sądzie Administracyjnym w Lizbonie przeciwko rozważaniom 1/2023 i powiązanym dokumentom dotyczącym sprzętu 5G, wydanym przez Komitet Oceny Bezpieczeństwa", powiedziało oficjalne źródło.

W maju Komitet ds. Oceny Bezpieczeństwa, działający w ramach Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, opublikował obrady na temat "wysokiego ryzyka" dla bezpieczeństwa sieci i usług 5G wynikającego z korzystania ze sprzętu od dostawców, którzy, oprócz innych kryteriów, pochodzą spoza UE, NATO lub OECD i że "system prawny kraju, w którym mają siedzibę" lub z którym są powiązani, "pozwala rządowi na sprawowanie kontroli, ingerencję lub wywieranie presji na ich działalność prowadzoną w krajach trzecich".

Obrady nie wymieniają nazw firm ani krajów, ale pewne jest, że na myśl przychodzi przypadek Huawei, zwłaszcza że chińska technologia została zakazana w sieciach 5G w innych krajach europejskich.